Waarom doen we dit?

In een mensenleven kunnen heel wat zaken gebeuren waardoor het lichaam ten gevolge van een externe oorzaak ernstig in de problemen komt. Een zware val, een ongeval, … het is zo gebeurd.  Het lichaam kan hierdoor in een shock terecht komen.  De hersenen, ledematen, gewrichten of vitale lichaamsdelen kunnen geraakt worden. De patiënt maakt een trauma mee en komt op de spoeddienst van het ziekenhuis terecht. Bij heel wat patiënten zijn de gevolgen van het trauma heel duidelijk aanwezig, is de impact van het trauma veel beter te overzien en ligt de weg open naar een volledig herstel. Bij een ander  deel van de patiënten blijken problemen groter dan aanvankelijk ingeschat. Een patiënt verlaat met goeie perspectieven het ziekenhuis, maar blijkt na enkele weken toch in de problemen te komen. Soms zijn de gevolgen voor de kwaliteit van leven (heel) groot. Toch krijgen patiënten niet steeds de juiste erkenning voor de moeilijkheden, laat staan de juiste hulpverlening. Ze dreigen terecht te komen onder de radar van de zorg en lopen het risico in een latere fase van hun leven in een nog grotere zorgnood terecht te komen. 

 

Voor deze mensen willen we als een vroege vogel bij de pinken zijn. In 2021 sloeg De Brug de handen in mekaar met partners uit de zorg die dit probleem hebben aangekaart. Bij aanvang werd vooral stilgestaan bij de doelgroep mensen met een niet aangeboren hersenletsel ten gevolge van een trauma maar uiteindelijk werd gekozen een zorgpad uit te tekenen voor patiënten met een extern trauma in de bredere zin van het woord. 

Wat bereiken we?

Mensen die een trauma opliepen al dan niet met veel fysieke en mentale gevolgen worden meer gestructureerd opgevolgd en komen minder vlug onder de radar van de zorg terecht.  Waar nodig krijgen ze vlugger ondersteuning al dan niet door gespecialiseerde diensten inzake niet aangeboren hersenletsel. 

Hoe pakken we het aan?

Cliënten die het zorgpad Vroege Vogels volgen worden gedurende een jaar opgevolgd.  Zo nodig is er in de eerste dagen en weken na een ziekenhuisopname al een opvolging. Na 3 weken, 3 maanden en na een jaar krijgt de cliënt een gestandaardiseerde vragenlijst  die door deskundigen wordt geanalyseerd en opgevolgd.  Vanuit een holistische benadering van de cliënt wordt niet alleen aandacht besteed aan de medische opvolging maar ook aan de psychische en sociale gevolgen, kwaliteit van leven,…  van het trauma. Het traumateam en de sociale dienst staan in nauwe verbinding met de diensten maatschappelijk werk van de diverse mutualiteiten die samen met de huisarts en zo nodig andere diensten instaan voor de opvolging van de patiënt in de huiscontext. 

Documenten

Onze plannen voor 2024