heeft tot doel dak- en thuislozen te helpen bij hun medische en psychologische zorgnood en is een initiatief van De Brug, in samenwerking met CAW, OCMW, W13, Wit-Gele Kruis en de Bolster. De actie wordt gedragen door straatverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis en ondersteund door straathoekwerkers, enkele huisartsen, tandartsen, apothekers en mutualiteiten.

Waarom doen we dit?

 Uit de telling in 2021 leren we dat in de regio Zuid-West-Vlaanderen 1313 dak- en thuislozen zijn. Heel wat van deze mensen kampen vaak met (chronische) medische problemen die ze onvoldoende gestructureerd opvolgen. Ze hebben er de middelen niet voor, zijn vaak het vertrouwen kwijt in de gestructureerde zorg en kunnen niet terecht in een eigen netwerk. Via de inzet van straatverpleegkundigen willen we de zorg dichter bij de doelgroep brengen. 

Wat bereiken we?

In dit project streven we naar:

  • Het detecteren en opsporen van dak- en thuislozen,
  • Het begeleiden bij de medische zorgnood,
  • Het terug toeleiden naar het regulier medisch zorgsysteem en mutualiteiten,
  • Het in kaart brengen hoe de gezondheidszorg voor de doelgroep beter kan worden georganiseerd.

Hoe pakken we het aan?

Het allerbelangrijkste is dat de straatverpleegkundige een vertrouwensband kan opbouwen met het doelpubliek van dit project. Dit gebeurt door present te zijn op locaties waar dak- en thuislozen zich vaak bevinden, zoals het inloophuis, de nachtopvang CAW en gekende locaties in de stad. Na het bieden van een luisterend oor en eens het vertrouwen er is, kan er een eerste medische- en hygiënische zorg toegediend worden. Hiervoor beschikt de straatverpleegkundige over een kit met verzorgings- en hygiënemateriaal, maar geen medicatie.

Op deze manier vormt de straatverpleegkundige een brug met de reguliere gezondheidszorg zoals het ziekenhuis, de huisarts en tandarts. Er wordt ook ingezet op het in orde brengen van de formaliteiten van de mutualiteit. Er wordt eveneens samengewerkt met het netwerk van diensten die werken met deze doelgroep. De actie loopt in hoofdzaak in Kortrijk, Menen, Harelbeke, Zwevegem en Waregem.

Dak- en thuislozen kunnen beroep doen op de straatverpleegkundige door rechtstreeks aan te spreken, of via het Sociaal Huis of CAW, of door te bellen naar 0800/13500

Documenten

 
Toevoegen: affiche, folder, persmap, wtv reportage 


Resultaten 2022

 
•150 tussenkomsten, naar schatting 93 unieke personen (80% man)

•41% is tussen 30-60jaar, grootste groep bij de dertigers

•36% wordt terug naar reguliere zorg geleid

•53% voor wondzorg, 16% welzijn, 16% advies, 15% andere zorg

•759 uren in 2022 (omvat ook netwerking en vertrouwen opbouwen)