Het bestuur.

Het team.
Elk teamlid voegt iets bijzonders aan ons team toe, maar we hebben onze waarden met elkaar gemeen.

In de kijker

van "chronic care" naar "samenwerkingsverband geïntegreerde zorg"

Op 11 juli 2022 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV de mogelijkheid gegeven aan de pilootprojecten geïntegreerde zorg om in te stappen in een transitieperiode van twee jaar (2023-2024). Deze periode laat de projecten toe zich om te dopen tot "samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg" en hun activiteiten op te tillen tot op mesoniveau (locoregionaal, partners, professionals...), waar ze daarvoor meer gericht waren op het microniveau (patiënt). Verder wordt er ook van de samenwerkingsverbanden verwacht dat ze hun kennis en expertise delen als input voor het toekomstige interfederale plan geïntegreerde zorg (gepland voor eind 2024), dat een kader zal bieden voor de structurele implementatie van geïntegreerde zorg in België te preciseren.