Met de actie rond preventieve mondzorg willen we meer mensen preventief hun mond en tanden laten verzorgen en controleren. In het bijzonder richten we ons tot mensen met een verhoogde sociale en psychische kwetsbaarheid en die leven tegen de grenzen van de armoede.  Bij de opzet van de actie dienen we rekening te houden met een schaarste aan beschikbare tandartsen in de regio. 

Deze actie wordt opgezet samen met de Eerstelijnszones Waregem, Kortrijk-Kuurne-Harelbeke, Menen, Logo Leieland, de Brede Eerstelijnspraktijk van Kortrijk en De Brug. 

Waarom doen we dit?

Binnen het project ‘Van Straat naar Zorg’ leerden we dat heel wat dak- en thuislozen mondproblemen hebben. Bij bevraging van het CAW en het OCMW horen we welke drempels kwetsbaren hebben om naar de tandarts te gaan.  Er is angst voor de pijn, er is onduidelijkheid over wat de tandarts zal doen, er is onwetendheid over de financiële tegemoetkomingsmogelijkheden, ….  Bij de ELZ’s , het Logo, het Huis van het kind , … is de mondzorg ook een op te volgen thema.  De preventieve mondzorg is alvast een project waarbij diensten op locoregionaal niveau samen de handen in mekaar slaan. 

Wat bereiken we?

Het concreet actieplan is nog in opbouw. 

Hoe pakken we het aan?

In een eerste fase werd vooral bevraging gedaan heel wat betrokken actoren: de doelgroep cliënten, tandartsen, CAW, sociale diensten OCMW’s, CLB, Huis van het Kind, mutualiteiten, opleidingscentra voor mondzorgcoaches en mondhygiënisten, etc.  Op die manier konden we een inschatting maken van het probleem.  

-          Heel wat mensen kampen met duidelijke mondproblemen die onvoldoende worden opgevolgd, vaak uit angst, schaamte, onvoldoende financiële mogelijkheden, ….

-          Tandartsen kampen vaak met no shows bij het doelpubliek

-          het doelpubliek maakt te weinig gebruik van de financiële ondersteuningsmogelijkheden

-          Er is een duidelijk een toenemend tekort aan tandartsen 

In een tweede fase willen we campagne voeren voor de opleiding mondzorgcoach ( 1 dag) en mondhygiënist ( bachelor). Zij worden essentieel om de brug te leggen naar een opvolging van een betere preventieve mondzorg.   Scholen en CLB’s willen we ook aanmoedigen de preventieve mondzorg voldoende aandacht te geven. 

Meer informatie?

Contacteer ons via: 

De Brug: [email protected] of op 0477/80 22 87 

Logo Leieland: Nele Bouckaert [email protected]