Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De Brug heeft een traject uitgewerkt dat proef liep in verschillende thuisvervangende settings en dat ook bij jou toepasbaar is.

Waarom doen we dit?

Heel veel mensen hebben op oudere leeftijd meerdere zorgnoden en nemen vaak heel veel medicatie, soms ook te veel. In een thuis vervangende setting (bijvoorbeeld een woonzorgcentrum) zijn verschillende zorgactoren: verzorgenden, verpleegkundigen, huisarts, algemene arts van het woonzorgcentrum, apotheker, specialisten, verpleegkundigen van het  ziekenhuis, mantelzorger(s), …. Soms ontstaan er misverstanden omdat de ene verzorger niet voldoende op de hoogte is van de anderen of omdat er wat onduidelijkheid is welke medicatie nog wel of niet moet worden gegeven.

Wat bereiken we?

In ons traject streven we naar:

  • Een medicatieschema dat correct en volledig is, en afgestemd op de noden van de patiënt/bewoner.
  • Betere communicatie en samenwerking tussen alle zorgactoren onderling en met de patiënt/bewoner en mantelzorger.
  • Betere opleiding van betrokken verpleegkundigen en verzorgende inzake interpretatie van medicatieschema’s en correcte toediening van de medicatie.
  • Betere en regelmatige evaluatie van het medicatieschema: afbouwen van overbodige medicatie, correcte toediening van medicatie en eventueel verandering van dosering.

Hoe pakken we het aan?

Bij De Brug werd een traject uitgewerkt om dit probleem gestructureerd aan te pakken:

  • De apotheker voorziet een opleiding rond goed geneesmiddelengebruik en -opvolging voor de betrokken verpleegkundigen.
  • Als voorbereiding voorziet de apotheker het medicatieschema en de verpleegkundige doet een bevraging bij de patiënt/bewoner of mantelzorger om te polsen naar zijn/haar welbevinden omtrent de medicatie.
  • Tijdens het multidisciplinair overleg tussen de dokter, verpleegkundige, de huisapotheker en de CRA-arts wordt het medicatieschema van elke bewoner, samen met de gedetailleerde voorbereiding overlopen. Hierbij wordt nagegaan welke medicatie het best is, of de medicatie nog correct is, of de medicatie correct wordt toegediend en of het misschien met medicatie minder kan.
  • Na goedkeuring van de huisarts wordt het medicatieschema aangepast en toegepast.
  • Dit overleg is voor de patiënt/bewoner gratis.

Onze plannen voor 2024