De Brug heeft een traject uitgewerkt dat proef liep in verschillende thuisvervangende settings en dat ook bij jou toepasbaar is.

Waarom doen we dit?

Om de communicatie te verbeteren tussen verschillende zorgactoren en om foutieve innames van medicijnen te vermijden.

Wat bereiken we?

Met de groene enveloppe streven we naar een betere gegevensoverdracht tussen ziekenhuis en apotheek. De groene enveloppe kan ook het beginpunt zijn van een optimalisatiegesprek met de patiënt waarbij het medicatieschema overlopen wordt en gekeken wordt of de juiste medicamenten in de juiste hoeveelheid op het correct tijdstip en manier ingenomen wordt.

Hoe pakken we het aan?

Als de patiënt ontslaan wordt uit het ziekenhuis ontvangt hij een enveloppe met het medicatieschema en de nodige voorschriften. Het is dan aan de patiënt om dit te overhandigen aan de huisapotheker.

Tussentijdse resultaten 2022

 

•Voor 60% van de deelnemende bewoners: een aanpassing medicatieschema (stop, verandering tijdstip, manier of vorm)

•Gemiddeld  105€ besparing per bewoner op jaarbasis (publieksprijzen op BCFI.BE in juni 2022)

•Ongeveer 340 dosissen per dag


•Top 5: vitamines en voedingssupplementen, psychose en onrust, pijn, maagzuurremmers, bloeddruk