In ons land staat het zorg- en welzijnssysteem voor grote uitdagingen: de zorgvragen zijn steeds meer chronisch en complex, de vergrijzing van de bevolking neemt toe, de behandelmethoden evolueren, we leven in een meer gedigitaliseerde wereld, de capaciteit in de sector is schaars , de zorg is te gefragmentariseerd, de kosten lopen hoog op, …. 

De vraag wordt daarbij gesteld hoe zorg en welzijn zo kunnen worden georganiseerd dat enerzijds de patiënt en de mantelzorger meer centraal staan en anderzijds de samenwerking tussen zorgverleners onderling, organisaties en sectoren en ook de overheden beter kunnen samenwerken.  Omwille van deze uitdaging werd besloten een Interfederaal plan voor Geïntegreerde Zorg op te stellen dat gebaseerd is op de principes van de Quintuple Aim.  

 

Van 2018 tot 2022 was De BRUG een Chronic Careproject van de federale overheid dat tot doel had acties uit te werken waarin hiaten in de gezondheidszorg en tussen gezondheidszorg en welzijn konden worden overbrugd.  In die periode werkte De Brug meerdere verbeteracties uit zoals b.v. de gezondheidscheque, verbreding van Zorgpad hartfalen en beroerte, de groene enveloppe, optimalisatie medicatie, Vroege Vogels, #WVLManteltmee, Mag het met een pilletje meer of minder, Van Straat naar Zorg,… 

 

Sinds 2023 is De BRUG een Samenwerkingsverband Geïntegreerde Zorg  dat gedurende een transitieperiode helpt meebouwen aan het Interfederaal Plan voor Geïntegreerde Zorg.  De opdracht hierbij is  in de regio Zuid-West-Vlaanderen de geïntegreerde zorg een boost te geven.  Op het mesoniveau ( organisaties, sectoren)  en in zeer nauwe verbinding met het micro-niveau (cliënt en zijn zorgsysteem) en het macroniveau (overheid) dient de geïntegreerde zorg locoregionaal te worden georganiseerd.  Bestaande structuren worden maximaal samengebracht om het integratiemanagement van deze geïntegreerde zorg te dragen.  Op de bucketlijst van plan voor geïntegreerde zorg staat een beter populatiemanagement, meer aandacht voor het empoweren van de patiënt en zijn mantelzorger, stimuleren van continuïteit van de zorg, innovatie en verandering, uitbouw van gezondheidspromotie en -preventie,….  De manier waarop De Brug hieraan werkt staat beschreven in een transitieplan.  Let wel, geïntegreerde zorg wordt niet alleen gebouwd van aan de beleidstafel, maar is een proces dat Bottom up d.m.v. een ‘samen-is-beter-gedachte’ druppelsgewijs kan worden opgebouwd door elke zorgverlener. Hierbij dienen gezondheids- en welzijnszorg zich met elkaar te versmelten in de overtuiging dat de mens meer is dan bv. ziekte, maar een holistisch wezen is dat lichamelijk superieur is gemaakt en beschikt over unieke sociale en psychische eigenschappen om te leven in verbinding met zijn of haar context. 

De Brug is nog steeds een stuk actief op actieniveau, maar doet dit verbredend en verdiepend.  Zie ook Activiteiten .